​Invitation til det årlige Møde for menigheden i Nathanaels Sogn. | Nathanaels Kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

​Invitation til det årlige Møde for menigheden i Nathanaels Sogn.

​Invitation til det årlige Møde for menigheden i Nathanaels Sogn.


# Nyheder
Udgivet af Nina Lunde Clausen, onsdag d. 24. maj 2023, kl. 11:36

Invitation til det årlige Møde for menigheden i Nathanaels Sogn.

Søndag d. 4. juni 2023 kl. 13 - 15.

Sognegården, Holmbladsgade 19, 2300 København S.

Dagsorden

1. Velkomst v. Formand Anne Grethe Christensen

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent 

4. Beretning for år 2022 v. Dennis Rasmussen (formand for Menighedsrådet i 2022)

5. Menighedens spørgsmål til beretning.

6.  Årsregnskab 2022 og Budget 2023

7. Menighedens spørgsmål til regnskab og budget

8. Indeværende års planlagte aktiviteter

9. Menighedens tanker og ønsker for kirkelivet 

10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på Menighedsmødet bedes afleveres senest på dagen, inden mødets begyndelse eller lægges i en lukket kuvert i postkassen v. Sognegården att. formand Anne Grethe Christensen

Eller sendes på Mail: 7083fortrolig@sogn.dk

Alle er velkommen til Højmesse kl. 11. 

Efter Højmessen spiser vi frokost i Sognegården, øl og vand kan købes kr. 10,-.

Til mødet serveres kaffe, te, vand og småkager.

Af hensyn til bestilling af mad, vil vi gerne hvis du/i giver melding om deltagelse i spisning, ved henvendelse i Sognegården eller via mail til 7083fortrolig@sogn.dk.

Venlig hilsen på Menighedsrådets vegne

Formand

Anne Grethe Christensen