Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde010322 | Nathanaels Kirke