Beslutningprotokol Menighedsrådsmøde 250122 | Nathanaels Kirke