BØRNERYTMIK | Nathanaels Kirke

Børnerytmik er for børn i alderen et til fem år og deres forældre eller måske bedsteforældre.

De 1-3 årige mødes tirsdage kl. 16-16.45 i Nathanaels Kirke.

De 3-5 årige mødes tirsdage kl. 17-17.45 i Nathanaels Kirke.

Syng, leg og lær med dit barn. Vi synger sange og salmer, siger remser, bruger kroppen og fantasien. Vi danser, leger og lytter, samt bruger forskellige rekvisitter og instrumenter.

Undervisere: Sangpædagog Amalie Benzon og kirkens organist.

Tilmelding: Amalie Benzon, tlf.: 28290047 / mail: amabenzon@gmail.com

Prisen er 400 kr. for et forløb på ti gange.

Der kan søges om friplads hos menighedsplejen, hør nærmere hos sognepræst Stefan Lamhauge Hansen på tlf. 4018 0838.