Jordmoderen indberetter fødslen til kirkekontoret i bopælssognet.

Når forældrene er gift med hinanden, bliver barnets slægsskab registreret.

Er forældrene ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, skal I udfylde en "omsorgs- og ansvarserklæring". Blanketten udfyldes på borger.dk.

Hvis Nathanaels Kirke modtager omsorgs- og ansvarserklæringen senest 14 dage efter fødslen, er faderskabet fastslået, og I får automatisk fælles forældremyndighed over jeres barn. 

Hvis der går mere end 14 dage efter fødslen, før Nathanaels Kirke modtager omsorgs- og ansvarserklæringen, bliver sagen overdraget til Statsforvaltningen.

Kontakt endelig kirken, hvis du har spørgsmål.