PROVSTIUDVALG OG STIFTSRÅD | Nathanaels Kirke

Følgende blev valgt til provstiudvalg og stiftsråd 2017:

Læge medlemmer til provstiudvalg:
Erling Støhrmann Brun, Allehelgens/Sundkirkens pastorat 
Rolf Kallesøe, Sundby Sogn
Jakob Riis, Solvang Sogn
Hans Christian Andersen, Vor Frelsers Sogn
Poul Termansen, Simon Peters Sogn
Jens William Grav, Filips Sogn
Lisa Dalh Christensen, Christians Sogn
Anne Grethe Christensen, Nathanaels Sogn.

Gejstlig medlem til provstiudvalg:
Bo Heikendorf Petersen, Filips Sogn.

 Stedfortræder til læge medlemmer til provstiudvalg:
Kenneth Rose Höier, Højdevangskirkens Sogn 
Peder Schlätzer-Larsen, Allehelgens/Sundkirkens pastorat.

Stedfortræder til gejstligt medlem til provstiudvalg:
Jens Lind Andersen, Sundby/Nathanaels Sogne.

Valgt til stiftsråd:
Lisa Dalh Christensen, Christians Sogn

Stedfortræder til stiftsråd:
Ole Meldgaard, Nathanaels Sogn.