FØDSEL

Kirkekontoret i bopælssognet modtager jordemoderens indberetning af fødslen.

Er forældrene gift med hinanden, bliver barnets slægtskab straks registreret.

Er forældrene ikke gift med hinanden, og ønsker parterne sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, udfylder man en "omsorgs- og ansvarserklæring" på borger.dk.

Så snart kirkekontoret modtager omsorgs- og ansvarserklæringen registreres den fælles forældremyndighed. Hvis kirkekontontoret ikke har modtaget omsorgs- og ansvarserklæringen senest 14 dage efter fødslen, overdrages sagen til Familieretshuset.

For spørgsmål vedrørende fødsel og forældremyndighed, kontakt gerne kirkekontoret.

KONTAKT

Nathanaels Sogn:

Telefon: 42 41 55 83
Mail : nathanaels.sogn@km.dk

Hvis du ønsker at kontakte os sikkert, f.eks. hvis du ønsker at medsende et CPR nummer anbefaler vi, at du benytter SIKKERPOST ved brug af Nem-ID.