NAVNGIVNING

Alle børn skal have et navn inden 6 måneder fra fødslen. Et navn består af et fornavn og ét efternavn.  Forældrene kan også give barnet et eller flere mellemnavne.

Navngivning kan ske ved dåb eller ved borgerlig navngivning. Ved ønske om borgerlig navngiving udfyldes en anmodning på borger.dk, her kan man også se lovgivningen for navngivning i al almindelighed. Ønskes navngiving ved dåb henvender man sig til kirkekontoret.

For yderligere information vedrørende godkendte navne se Familieretshusets hjemmeside.

KONTAKT

Nathanaels Sogn:

Telefon: 42 41 55 83
Mail : nathanaels.sogn@km.dk

Hvis du ønsker at kontakte os sikkert, f.eks. hvis du ønsker at medsende et CPR nummer anbefaler vi, at du benytter SIKKERPOST ved brug af Nem-ID.