SOGNEBÅNDSLØSNING

Som medlem af folkekirken tilhører man som hovedregel menigheden i bopælssognet. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn.

Man henvender sig til den præst, man ønsker at slutte sig til. Anmodningen skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse. Det anbefales derfor at man henvender sig personligt eller anvender sikker henvendelse.

Sognebåndsløseren er berettiget til kirkelig betjening af sognebåndsløserpræsten og kan desuden vælge, om vedkommende vil udøve valgret i den menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløseren har bopæl, eller i en menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløserpræsten er ansat.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, man har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, har søgt afsked eller dør.

For yderligere information se her.

KONTAKT

Nathanaels Sogn:

Telefon: 42 41 55 83
Mail : nathanaels.sogn@km.dk

Hvis du ønsker at kontakte os sikkert, f.eks. hvis du ønsker at medsende et CPR nummer anbefaler vi, at du benytter SIKKERPOST ved brug af Nem-ID.