MEDLEMSKAB AF FOLKEKIRKEN

De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb. Hvis man ikke blev døbt som barn, kan man melde sig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Kontakt kirkekontoret eller præsten for yderligere information.

Er man udmeldt af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan man genoptages ved personlig henvendelse til den kirkebogsførende præst i bopælssognet.
 
Ønsker man at melde sig ud af folkekirken, skal man tage skriftlig kontakt til præsten eller kirkekontoret i bopælssognet. Det anbefales at man anvender sikker henvendelse, idet kirkekontoret skal bruge personnummer og andre personlige oplysninger for at kunne behandle sagen. Vær opmærksom på at man ved udmeldelse af folkekirken ikke længere har ret til kirkelige handlinger.

For yderligere information se her.

KONTAKT

Nathanaels Sogn:

Telefon: 42 41 55 83
Mail : nathanaels.sogn@km.dk

Hvis du ønsker at kontakte os sikkert, f.eks. hvis du ønsker at medsende et CPR nummer anbefaler vi, at du benytter SIKKERPOST ved brug af Nem-ID.